Etusivu

Jukka Kaleva, Tampere, Kuntavaaliehddokas 2021.

  Jukka Kaleva

– 65 vuotta syntyperäistä tamperelaisuutta
– ekonomi, DI
– yrittäjä
– naimisissa, aikuiset lapset
– kokemusta asumisesta Koipparissa, Tammelassa
    ja ”ulkomailla” Teiskossa


Aloitin tamperelaisena Koivistonkylässä Veisussa Ahlmanin maatalousoppilaitoksen naapurissa.
Maisema oli tuolloin maaseutua: naapurissa Veisun saha ja laajat peltoaukeat.
Infrastruktuuria edusti sähkö ja maantie. Julkisesta liikenteestä huolehti paikallinen
linja-autoliikennöitsijä. Onnikassa kuljettajan lisäksi rahastaja. Joskus kuljettiin myös Muotialaan ajaneella ”rollikalla”, joka kulki sähköllä ja jotka Trolley-bussit hoitivat liikennöinnin päälinjoilla. Posti jaettiin kaksi kertaa päivässä, jopa lauantaisin, joka oli myös työpäivä. Talvella tiellä kulkivat nykyisin harvinaiset lumiaura ja tiekarhu. Tuolloin oli jo ulkoistusta, palvelua ja ekologiaa, vaikka sitä ei silloin nykytyyliin ajateltukaan.
Hiihtomaastot olivat loistavat, Hervanta pelkkää metsää. Sittemmin hiihtomaastot
betonoituivat, joskin vielä seitsemänkymmenluvun lopulla Teknillisen Korkeakoulun ainoaan
rakennukseen, metsän keskelle rakennettuun ”Konetaloon”, pääsi hyvin hiihtämällä.
Tammelassa ollaan kaupungin ytimessä päivä päivältä vahvemmin keskustan ryömiessä
itään. Tammelan stadionin valmistuttua ollaan todella keskellä kaikkea. Toivottavasti
suunniteltu täydennysrakentaminen kohdistuu ylöspäin niin, että kaupunkikuvaan jää myös väljyyttä, kuten aikanaan Ilmarin- ja Teiskontorneja rakennettaessa. Luonto saa tulla mieluimmin kaupunkiin kuin automatkan päähän keskustasta.
Teiskossa kesä kuluu mökkeillen vakiasutusten naapurissa. Vieressä suosittu Kintulammen luonnonsuojelualue. Nyssekin kulkee portille, joskin henkilöauto on asukkaille välttämättömyys. Raitsikka tuskin tulee noille kulmille, vaikka Sorilaan asutusta tulisikin. Täydellinen maalaismaisema siis lähellä kaupungin keskustaa.

Kasvu

Hallittu kasvu on tarpeen elinvoimaisuuden ja kaupungin talouden turvaamiseksi. Tarvitaan toimeliaisuutta, jonka seurauksena jaettavaa kakkua voidaan kasvattaa. Kasvu ja kehitys on kuitenkin kuntalaisia varten eikä toisin päin. Kasvu tuo mukanaan myös ongelmia eli kasvulla on aina myös hintalappu, joka sisältää paljon muutakin kuin vain investoinnit. Kasvun täytyy liittyä myös henkisen pääoman kasvuun. Koulutukselle, tieteelle ja taiteelle on syytä luoda entistä paremmat edellytykset. Ainoastaan sillä tiellä on mahdollista kehittää kaupunkia pitkäjänteisesti ja pysyvästi.

Liikenne

Tarvitaan sekä yksityistä että julkista liikennettä. Raitsikka ei tavoita läheskään kaikkia, joten linja-autoliikenteen palvelutaso on säilytettävä. Monin paikoin yksityisautoilu on ainoa mahdollinen liikennemuoto. Keskustassakin tarvitaan yksityisautoja, kun lähdetään palveluiden perään keskusta-alueen ulkopuolella oleviin marketteihin. Toivoa sopii, että ainakin jossain määrin palvelut palaavat keskustaan raitsikan myötä. Vaikka junalla yhä nopeammin päästäänkin Vantaan lentoasemalle, ei Pirkkalan lentoliikenteen elvyttämiselle ole vaihtoehtoa. Kansainväliset toimijat edellyttävät nopeita yhteyksiä, eikä matkailullekaan ole haitaksi suorat yhteydet.

Elämänlaatu

Elintaso voi olla euroja, mutta elämänlaatu on paljon muutakin. Maltillisempi ote asioihin ja kiireettömyys luo vähemmän stressiä. Usein pienemmällä vauhdilla saavutetaan laadukkaampi lopputulos. Vuosittain eläköityy huomattava määrä ihmisiä ennenaikaisesti. Tämä on sekä taloudellinen että vahvasti myös sosiaalinen ongelma. Työ ei ole vain elantoa vaan se luo myös luo sosiaalista verkostoa. Työlle on annettava sen alkuperäinen arvostus työn laadusta riippumatta. Työssä jaksamiseen vaikuttavat monet seikat, eikä vähiten johtaminen, joka on vaativa laji. Se ei ole pelkkää tekniikkaa, vaan aitoa eläytymistä johdettavien tilanteisiin. Johtamistekniikoita voi opiskella, mutta hyvä henkilöjohtaminen vaatii oikeaa asennetta ja kokemusta.

Sote

Sote-uudistus on hallinnollinen ja verotuksellinen muutos enemmän kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostamiseen liittyvä projekti. Sote lisää hallintoa ja laatijoidensa mukaan kustannuksiakin ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan. Projektille ei ole nykyisellään perusteita. Nykyisten toimintojen kehittäminen ja kuntien yhteistyö tuo paremman lopputuloksen. Maantieteellisiä välimatkoja ei pystytä millään uudistuksella lyhentämään. Kuntalaiset on saatava palveluiden luokse tai palvelut kuntalaisten luokse. Tähän sote- uudistus ei tuo tehokasta ratkaisua. Projektin teksteistä toistuvat sanat ”tavoitteena”, ”kehitettävä”, ”pyritään” jne. Näitä toimiahan on tehty tähänkin saakka kuntien toimesta ja niiden yhteistyöllä. Tätä työtä on jatkettava. Valtio voi riittävässä määrin omalla toiminnallaan ohjata toimintaa. Tampereen kannalta sote-uudistus on takapakkia kehityksessä. Ennen kaikkea on pureuduttava niin sosiaali- kuin terveydenhuoltoakin kuormittavan kehityksen katkaisemiseen eli ongelmien juurisyihin. On otettava rohkeasti esille lasten ja nuorten sekä perheiden pahoinvoinnin perimmäiset syyt. On panostettava kaikkien kansalaisten ennalta ehkäisevään valistukseen ja terveydenhuoltoon. Jos nykyinen epäedullinen kehitys jatkuu, mitkään uudistukset ja euromäärät eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen.